Filmerna förmedlar väsentlig information om tuberkulos på lättförståeligt språk.

Rättvisa av LHL International Tuberculosis Foundation och Vestre Viken (Norge).

Videos Logo

Afghanska (Pashto)

Amhariska

Arabiska

Dari

Engelska

Franska

Norwegian

Rumänska

Ryska

Somali

Tigrinya

Urdu

Vietnames