Skapa ett tvåspråkigt informationsdokument

1. Välj dem två språken (t ex läkarens och patientens)
2. Välj dem önskade ämnena
3. Klicka på „skapa“.

1:a språket
2:a språket

Tillgänglig innehåll

Skapa
Skanna in QR-koden för att visa innehållet på mobilen
Klicka på ”visa online” för att visa innehållet direkt online.
Klicka på ”utskrivningsversion” för att visa innehållet som utskrivningsbar PDF.