Sponsorer

Det står många frivilliga och sponsorer bakom ExplainTB.

Vi vill tacka följande organisationer, stiftelser och institut.

niedersachsen

lmid

lbot

SH-donate

wipig

rcb

rmid

rbot

aspirin-preis

RotaryClubLübeckExplaintb